ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ กำหนดการเรียนการสอน
ประกาศกำหนดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2558
 2.ประกาศ กำหนดการเรียนการสอน
ประกาศกำหนดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2558
 3.เล่มหลักสูตร
สามารถดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบ
จาก สกอ. เรียบร้อยแล้ว ได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2558
 4.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ประกาศโดย   หน่วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   4 กุมภาพันธ์ 2558
 5.ฟอร์ม สมอ.08
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ทำ 5 ฉบับ
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2557
 6.หนังสือรับรองหลักสูตร ค.บ. (5 ปี) ฉบับปรับปรุง 2552
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2556
 7.ฟอร์ม สมอ.07-04
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ทำ 3 ฉบับ
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2556
 8.ฟอร์ม สมอ.07-02
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ทำ 3 ฉบับ
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2556
 9.แผนการเรียน
นักศึกษาสามารถตรวจสอบแผนการเรียนออนไลน์ ได้ที่เมนู-หลักสูตรที่เปิดสอน
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา