ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.สอบซ้อน 1/2557(ด่วน)
นักศึกษาภาคพิเศษ สามารถตรวจสอบตารางสอบได้
ผ่านระบบบริการการศึกษา และวันสุดท้ายของการยื่น
คำร้องขอสอบซ้อน คือ วันที่ 5 ต.ค. 2557
ที่หน่วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน (อาคาร 4)
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   20 กันยายน 2557
 2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วน)
ให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2557 ณ กองบริการการศึกษา (อาคาร 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2557
 3.ประกาศคุรุสภา(ด่วน)
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2557
 4.กำหนดการเรียนการสอน
นักศึกษาสามารถดาว์นโหลดกำหนดการเรียนการสอน ได้ที่นี่
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2557
 5.ระบบ มคอ. ออนไลน์
สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจ มคอ. เท่านั้น
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2556
 6.หนังสือรับรองหลักสูตร ค.บ. (5 ปี) ฉบับปรับปรุง 2552
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2556
 7.ฟอร์ม สมอ.07-02
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ทำ 3 ฉบับ
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2556
 8.ฟอร์ม สมอ.07-04
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ทำ 3 ฉบับ
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2556
 9.แผนการเรียนออนไลน์
นักศึกษาสามารถตรวจสอบแผนการเรียนออนไลน์ ได้ที่เมนู-หลักสูตรที่เปิดสอน
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา