ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษา ป.บัณฑิต ลงทะเบียนเทอม 1/2558(ด่วนที่สุด)
ป.บัณฑิต ยืนยันการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.- 5 ก.ค.58 นศ.ต้องกรอกประวัติให้เรียบร้อยแล้วถึงจะสามารถลงทะเบียนได้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2558
 2.คู่มือนักศึกษา ปี 2557(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ เข้าปี 2557
ที่ยังไม่ได้รับคู่มือนักศึกษา (แฟลชไดรฟ์)
ให้ติดต่อขอรับคู่มือนักศึกษา (แฟลชไดรฟ์) ได้ที่
ห้องธุรการ กองบริการการศึกษา อาคาร 4
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 มิถุนายน 2558
 3.ประกาศ กำหนดการเรียนการสอน
ประกาศกำหนดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2558
 4.ประกาศ กำหนดการเรียนการสอน
ประกาศกำหนดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2558
 5.เล่มหลักสูตร
สามารถดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบ
จาก สกอ. เรียบร้อยแล้ว ได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2558
 6.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ประกาศโดย   หน่วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   4 กุมภาพันธ์ 2558
 7.หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2558
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปี 2558
ประกาศโดย   หน่วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2558
 8.ฟอร์ม สมอ.08
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ทำ 5 ฉบับ
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2557
 9.ระบบ มคอ. ออนไลน์
สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจ มคอ. เท่านั้น
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2556
 10.หนังสือรับรองหลักสูตร ค.บ. (5 ปี) ฉบับปรับปรุง 2552
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2556
 11.ฟอร์ม สมอ.07-04
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ทำ 3 ฉบับ
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2556
 12.ฟอร์ม สมอ.07-02
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ทำ 3 ฉบับ
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2556
 13.แผนการเรียน
นักศึกษาสามารถตรวจสอบแผนการเรียนออนไลน์ ได้ที่เมนู-หลักสูตรที่เปิดสอน
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา