ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.บัตร นศ. กับการสอบปลายภาค 1/2557
ให้นักศึกษาใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ กรณีที่ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษา
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2557
 2.ตารางเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ
ตารางเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
ประกาศโดย   หน่วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   8 พฤศจิกายน 2557
 3.ตารางสอนส่วนตัวอาจารย์
ตารางสอนส่วนตัวอาจารย์ ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
ประกาศโดย   หน่วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   8 พฤศจิกายน 2557
 4.กำหนดการเรียนการสอน
นักศึกษาสามารถดาว์นโหลดกำหนดการเรียนการสอน ได้ที่นี่
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2557
 5.ประกาศคุรุสภา
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2557
 6.ระบบ มคอ. ออนไลน์
สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจ มคอ. เท่านั้น
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2556
 7.หนังสือรับรองหลักสูตร ค.บ. (5 ปี) ฉบับปรับปรุง 2552
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2556
 8.ฟอร์ม สมอ.07-04
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ทำ 3 ฉบับ
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2556
 9.ฟอร์ม สมอ.07-02
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ทำ 3 ฉบับ
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2556
 10.แผนการเรียน
นักศึกษาสามารถตรวจสอบแผนการเรียนออนไลน์ ได้ที่เมนู-หลักสูตรที่เปิดสอน
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา