ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.หนังสือนำส่ง กคศ.(ด่วนที่สุด)
กองบริการการศึกษาขอประชาสัมพันธ์ หนังสือนำส่ง กคศ.
สามารถดาว์นโหลดได้ที่นี่
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 มีนาคม 2557
 2.ตรวจสอบวุฒิ กคศ. รับรอง(ด่วนมาก)
สามารถตรวจสอบวุฒิ กคศ. รับรองได้ที่นี่
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 มีนาคม 2557
 3.ประกาศคุรุสภา(ด่วน)
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2557
 4.กำหนดการเรียนการสอนภาคพิเศษ 3/2556 (แก้ไขฉบับที่ 1)
นักศึกษาภาคปกติสามารถดาว์นโหลดกำหนดการเรียนการสอนภาคพิเศษ 3/2556 (ฤดูร้อน) ได้ที่นี่
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 มีนาคม 2557
 5.กำหนดการเรียนการสอนภาคปกติ ภาคฤดูร้อน 2556
นักศึกษาภาคปกติสามารถดาว์นโหลดกำหนดการเรียนการสอนภาคปกติ ภาคฤดูร้อน 2556 ได้ที่นี่
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 กุมภาพันธ์ 2557
 6.ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 2/2556
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ขณะนี้ได้เปิดให้นักศึกษาประเมินแล้วในรายวิชาเทอม 2/2556 ขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าร่วมประเมินการเรียนการสอนในระบบด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป http://assess.rbru.ac.th
ประกาศโดย   ผู้ดูแลระบบ   วันที่ประกาศ   3 กุมภาพันธ์ 2557
 7.ระบบ มคอ. ออนไลน์
สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจ มคอ. เท่านั้น
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2556
 8.หนังสือรับรองหลักสูตร ค.บ. (5 ปี) ฉบับปรับปรุง 2552
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2556
 9.ฟอร์ม สมอ.07-02
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ทำ 3 ฉบับ
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2556
 10.ฟอร์ม สมอ.07-04
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ทำ 3 ฉบับ
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2556
 11.แผนการเรียนออนไลน์
นักศึกษาสามารถตรวจสอบแผนการเรียนออนไลน์ ได้ที่เมนู-หลักสูตรที่เปิดสอน
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา