ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ระบบยื่นคำร้องออนไลน์
ยื่นคำร้องสำหรับนักศึกษา - คำร้องลงเพิ่ม แก้ F/NP, คำร้องคืนสถานภาพนักศึกษา,รักษาสถานภาพนักศึกษา,ลาพักการเรียน
เจ้าหน้าที่ / อาจารย์ผู้สอน - ตรวจสอบสถานะของฟอร์ม/ อนุมัติ
ติดตามผลคำร้องขอ - ติดตามผลคำร้องได้ทุกเวลา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2564
 2.ระบบอัปโหลดรูปภาพนักศึกษา
เป็นระบบจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการส่งรูปภาพทำบัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปี 2564
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2564
 3.เล่มหลักสูตร
สามารถดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบ
จาก สกอ. เรียบร้อยแล้ว ได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา