ค้นหารหัสนักศึกษา จากเลขที่บัตรประชาชน
  

คำแนะนำ
1. กรุณากรอก เลขที่บัตรประชาชนให้ครบทั้ง 13 หลักที่ท่านต้องการค้นหาให้ถูกต้อง
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา