ประกาศเรื่อง
 1.การขอรับสิทธิ์ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
การขอรับสิทธิ์การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามนโยบายช่วยเหลือภาครัฐร่วมกับมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ที่ลงทะเบียนเรียนเทอม 1/2564
เปิดระบบรอบที่ 1 วันที่ 1-10 กันยายน 2564
เปิดระบบรอบที่ 2 วันที่ 11-20 กันยายน 2564
เปิดระบบรอบที่ 3 วันที่ 21-30 กันยายน 2564
ให้นักศึกษาทำการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินใหม่ที่มียอดลดค่าเล่าเรียน และทำการชำระเงินสำหรับภาคปกติ ภายในวันที่ 1 ต.ค. 2564
แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ชำระเงินค่าเล่าเรียน หรือ ชำระเงินแล้วบางส่วนแต่ไม่เกินส่วนลดที่พึงได้รับ
(1) ขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมได้ที่เว็บไซต์ https://refund.rbru.ac.th
(2) หลังจากยืนยันขอรับสิทธิ์ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ให้นักศึกษาตรวจสอบ และพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน (Statement of Student Account) ในระบบบริการการศึกษา https://reg.rbru.ac.th ใหม่ ยอดเงินที่ชำระจะมีส่วนลดจากมหาวิทยาลัยเพิ่มอีก 10 % รวมเป็น 20% และส่วนลดจากรัฐบาลอีก 30%
(3) ชำระเงินตามวันเวลาที่ระบุในใบดังกล่าว หรือตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย

สำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าเล่าเรียนไปแล้ว หรือ ชำระเกินส่วนลดที่พึงได้รับ
(1) เตรียมบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนนักศึกษา
(กรณีที่มีแล้วไม่ต้องดำเนินการ ถ้ายังไม่เคยมีให้ดูรายละเอียด >>คลิกที่นี่ )และเตรียมไฟล์แนบสำเนาบัตรประชาชนด้านหน้า
(2) ขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมได้ที่เว็บไซต์ https://refund.rbru.ac.th
(3) รอเงินคืนทางบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนของนักศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 สิงหาคม 2564
 2.ระบบยื่นคำร้องออนไลน์
ยื่นคำร้องสำหรับนักศึกษา - คำร้องลงเพิ่ม แก้ F/NP, คำร้องคืนสถานภาพนักศึกษา,รักษาสถานภาพนักศึกษา,ลาพักการเรียน
เจ้าหน้าที่ / อาจารย์ผู้สอน - ตรวจสอบสถานะของฟอร์ม/ อนุมัติ
ติดตามผลคำร้องขอ - ติดตามผลคำร้องได้ทุกเวลา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2564
 3.เล่มหลักสูตร
สามารถดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบ
จาก สกอ. เรียบร้อยแล้ว ได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2558