กรุณาป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน

รหัสประจำตัว

รหัสผ่าน


  หมายเหตุ : :
  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้รหัสนักศึกษาเป็นรหัสประจำตัว และรหัสบัตรประชาชนเป็นรหัสผ่าน
  ** เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรกแล้ว กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านด้วย **