ประกาศเรื่อง
 1.ระบบขอคืนเงินส่วนลดค่าเล่าเรียน และหอพักเทอม 2/63(ด่วนมาก)
ระบบขอคืนเงินส่วนลดค่าเล่าเรียนเทอม 2/2563 จะสามารถเข้าทำรายการได้ ****ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ตามมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 สำหรับนักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ที่ชำระเงินค่าเล่าเรียนเทอม 2/63 เต็มจำนวนกับทางมหาวิทยาลัย ฯ แล้วเท่านั้น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 เมษายน 2564
 2.ระบบยื่นคำร้องออนไลน์(ด่วน)
ยื่นคำร้องสำหรับนักศึกษา - คำร้องลงเพิ่ม แก้ F/NP
เจ้าหน้าที่ / อาจารย์ผู้สอน - ตรวจสอบสถานะของฟอร์ม/ อนุมัติ
ติดตามผลคำร้องขอ - ติดตามผลคำร้องได้ทุกเวลา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2564
 3.ขั้นตอนการรายงานตัว & ชำระค่าเล่าเรียนสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2564
ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษาสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

1. ตรวจสอบรหัสนักศึกษา คลิกเมนู สอบถาม รหัสนักศึกษา

2. เข้าสู่ระบบ

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว

4. พิมพ์เอกสารการรายงานตัวจากระบบ

5. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่ารายงานตัวนักศึกษา และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร หรือทาง Mobile Banking ตามที่กำหนด

(ขั้นตอนการชำระเงินผ่าน Mobile Banking)


- ช่องทางติดต่อสอบถาม : กองบริการการศึกษา (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โทร. 039-319111 ต่อ 10182-10183

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 ธันวาคม 2563
 4.เล่มหลักสูตร
สามารถดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบ
จาก สกอ. เรียบร้อยแล้ว ได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2558